Kunnskap om helse- og omsorgstjenesten

Ressursportal er et verktøy som gjør det mulig å gjennomføre analyser og drive planlegging av helse- og omsorgstjenesten ved å enkelt gi tilgang til kunnskapskilder. På nettsiden finnes relevant statistikk som blir grafisk fremstilt ved bruk av PowerBI. Her publiseres fag- og forskningsartikler, metode- og veiledningsmateriell og lenker til andre nyttige nettsider.

Nyttige lenker

 • Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023-2027

  27.11.2023

  Fylkeskommunene og kommunene skal følge opp de nasjonale forventningene i planstrategier og planer. Forventningene skal også legges til grunn av statlige styr...

  Les mer
 • Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

  21.09.2021

  Forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten finnes tilgjengelig i på lovdata sine nettsider. Her finnes utdrag fra forskriften:...

  Les mer
 • Planlegging etter plan- og bygningsloven

  27.11.2023

  Du finner også informasjon om forskjellige hensyn og fagtema som er viktig for god planlegging. Planlegging er viktig for å utvikle bærekraftige samfunn, og s...

  Les mer

For flere lenker og verktøy

Gå til samlesider: 

Verktøy og veiledere

Nyttige lenker

 

Nyheter

 • Datainnsamling for IS 24/8-rapporten

  08.04.2024

  Prosjektet, som har pågått siden 2007, fokuserer på forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon innen psyk...

  Les mer
 • Sluttevaluering av Leve hele livet

  22.04.2024

  Målet med reformen var å bidra til flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer ...

  Les mer
 • Temaside for Bo trygt hjemme-reformen

  23.04.2024

  Meldinga har fire innsatsområder   Levende lokalsamfunn – «Regjeringen vil bidra til levande og aldersvennlege lokalsamfunn som støttar opp under aktivitet, d...

  Les mer
big image

Trygghetsstandard i sykehjem

Et verktøy som skal støtte sykehjemsleder i organisering og systematisk oppfølging av arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring i sykehjemmet

Les mer
Til toppen